Bli RecoverIT Partner, og tjen penger på datagjenoppretting.

Driver du med tjenester som salg/reparasjon av data- eller fotoutstyr? Eller tilsvarende næring som håndterer lagringsmedier? I så fall ønsker vi å komme i kontakt med deg for å tilby et samarbeid innen datagjenoppretting – en tjeneste som naturlig kan høre sammen med tjenestene du allerede leverer i dag. Bli RecoverIT Partner i dag!

Eksempler kan være virksomheter som driver:

  • serviceverksted for PC- og mobil
  • tjenester innen IT Drift og Support
  • salg av PC- og elektronikk
  • andre tjenester som naturlig kan ha behov for data gjenoppretting

Litt avhengig av type virksomhet du driver, så er kanskje defekte lagringsmedier fra kunder en naturlig del av deres hverdag. Hvorvidt du har utstyr og kompetanse til å tilby datagjenoppretting kjenner vi ikke til. Mulig du allerede tilbyr gjenoppretting ved logiske feil, men ikke ved fysiske feil? Som RecoverIT Partner kan du tilby Data Recovery, uten tilgang til spesialutstyr som behøves.

RecoverIT tilbyr å opptre som en underleverandør hvor din virksomhet på regelmessig basis kan benytte våre tjenester til rabatterte priser – alternativt kan vi tilby provisjon som følge av kunder som henvises videre til oss.

 

Eksempel 1:

Du driver IT-service (ikke spesifikt data gjenoppretting), og mottar saker som innbefatter gjenoppretting av data fra logisk- eller fysisk defekte lagringsmedier.

Eksempel 2:

Du driver IT-service inklusive logisk data gjenoppretting, og mottar saker som innbefatter gjenoppretting av data fra fysisk defekte lagringsmedier – eller logiske saker som ikke kan løses som normalt.

Eksempel 3:

Du driver IT-service inklusive fysisk- og logisk data gjenoppretting, og mottar komplekse saker som overgår hva deres utstyr og/eller kompetanse har anledning til å løse som normalt.

Eksempel 4:

Du driver virksomhet som håndterer lagringsmedier (film, foto, overvåking etc.), hvor det kan oppstå behov for å gjenopprette data fra lagringsmedier.

 

Som Partner står du fritt til å velge om du ønsker å henvise dine kunder direkte til oss mot provisjon, eller om du vil inkludere vår datagjenoppretting som en egen service. I sistnevnte tilfelle står du fritt til å prise datagjenopprettingstjenesten ut fra egne preferanser. Eksempel som en ”pakkepris” på gjenoppretting og påfølgende installasjon/oppsett av kundens system. Som RecoverIT Partner vil også få mulighet til å tilby andre av våre tjenester. Bistand til Digital Etterforskning eller tjenester innen IT Sikkerhet er to eksempler. Mulighetene er flere, her er det bare fantasien som setter grenser.

Dersom dette høres ut som noe som kan passe for deg, ta kontakt.