Bli RecoverIT Partner, og tjen penger på datagjenoppretting.

Driver du med tjenester som salg/reparasjon av data- eller fotoutstyr? Eller tilsvarende næring som håndterer lagringsmedier? I så fall ønsker vi å komme i kontakt med deg for å tilby et samarbeid innen datagjenoppretting – en tjeneste som naturlig kan høre sammen med tjenestene du allerede leverer i dag. Bli RecoverIT Partner i dag!

Eksempler kan være virksomheter som driver:

  • serviceverksted for PC- og mobil
  • tjenester innen IT Drift og Support
  • salg av PC- og elektronikk
  • andre tjenester som naturlig kan ha behov for data gjenoppretting

Litt avhengig av type virksomhet du driver, så er kanskje defekte lagringsmedier fra kunder en naturlig del av deres hverdag. I hvilken grad du i dag har utstyr og kompetanse til å tilby datagjenoppretting kjenner vi ikke til, men som RecoverIT Partner kan du tilby Data Recovery på alle typer lagringsmedier – uten tilgang til spesialutstyr som behøves.

RecoverIT tilbyr å opptre som en underleverandør hvor din virksomhet på regelmessig basis kan benytte våre tjenester til rabatterte priser – alternativt kan vi tilby provisjon som følge av kunder som henvises videre til oss.

Eksempel 1:

Du driver IT-service (ikke spesifikt data gjenoppretting), og mottar saker som innbefatter gjenoppretting av data fra logisk- eller fysisk defekte lagringsmedier.

Eksempel 2:

Du driver IT-service inklusive logisk data gjenoppretting, og mottar saker som innbefatter gjenoppretting av data fra fysisk defekte lagringsmedier – eller logiske saker som ikke kan løses som normalt.

Eksempel 3:

Du driver IT-service inklusive fysisk- og logisk data gjenoppretting, og mottar komplekse saker som overgår hva deres utstyr og/eller kompetanse har anledning til å løse som normalt.

Eksempel 4:

Du driver virksomhet som håndterer lagringsmedier (film, foto, overvåking etc.), hvor det kan oppstå behov for å gjenopprette data fra lagringsmedier.

Som Partner står du fritt til å velge om du ønsker å henvise dine kunder direkte til oss mot provisjon, eller om du vil inkludere vår datagjenoppretting som en egen service. I sistnevnte tilfelle står du fritt til å prise tjenesten ut fra egne preferanser. Eksempel som en ”pakkepris” på gjenoppretting og påfølgende installasjon/oppsett av kundens system.

Dersom dette høres ut som noe som kan passe for deg, ta kontakt.