Datagjenoppretting / Data Recovery

RecoverIT er et selskap som har spesialisert seg på datagjenoppretting og data recovery, fra harddisker og minnekort. Dette gjelder både ved logiske feil som formatering, korrupt filsystem, samt ved fysiske skader *) eller andre defekter på lagringsmediet. Utstyrt med noe av det siste og mest avanserte utstyret for moderne datagjenoppretting (Data Recovery), kan vi være behjelpelige med å gjenopprette data fra de fleste vanlige lagringsenheter **). Dette inkluderer også datagjenoppretting fra et utvalg mobiltelefoner, samt de fleste andre enheter med Flash lagring som kamera, spillkonsoll, smart-tv, bilkamera, droner og mye mer.

Kontakt oss her for mer informasjon!

*) Fra Januar -22 inngår vi samarbeid med ibas®| Ontrack for oppdrag som innebærer fysisk feil på harddisker (HDD)

**) Fra oktober -22 trappes virksomheten ned grunnet andre oppgaver. Det vil inntil videre fortsatt være mulig å kontakte meg for saker vedrørende datagjenoppretting. Oppdrag som gjelder flash-minne (minnekort / minnepenner) vil kunne bli tatt på kveld/helg, det samme gjelder harddisker med logiske feil. Harddisker med fysisk feil vil bli overført IBAS.

Dødt minnekort eller USB minnepenn? Ingen problem.

Vi benytter svært avansert, topp moderne verktøy til analyse, reparasjon, rekonstruksjon og gjenoppretting av data. For fysiske reparasjoner som krever det, har vi ISO Class 5 laminærkabinett (clean room). Dette sikrer 100% støvfritt arbeidsområde ved denne slags reparasjoner.

Hva om data ikke kan reddes?

Selv om Data Recovery kan oppfattes som magi, så er det likevel noen tilfeller der det ikke er mulig å foreta datagjenoppretting. Ved alvorlig fysisk skade på harddiskplater eller totalt overskrevne dataområder kan det – enten du vil eller ikke – i praksis være umulig å redde data. I spesielt vanskelige tilfeller vil det kunne være nødvendig med utvidet analyse av harddisk/minnekort som ikke nødvendigvis fører frem. Pris på analyse vil fremkommer før denne påbegynnes. Analyse er ikke noe garanti for suksessfull gjenoppretting, men snarere en forutsetning for å kunne kartlegge i hvilken grad gjenoppretting er mulig.

Under følger eksempler på type lagringsmedier, og de vanligste type feil:

Harddisk

Her skiller vi grovt sett mellom tradisjonelle harddisker (Hard Disk Drive / HDD) og nyere SSD disker (Solid State Drive).

Hard Disk Drive har roterende plater og lesehoder – og er dermed i større grad utsatt for mekaniske feil enn SSD. Men SSD disker har sine utfordringer når det kommer til elektronikk og innebygget programvare (firmware) – og kan dermed gi andre feil en HDD. Begge typer er selvsagt like lette å slette data fra når uhellet er ute.

HDD

Lesehoder: defekte lesehoder, fastlåst hode, feil på oppheng eller forsterker

Kretskort/PCB: elektronikkfeil, kortsluttede deler

Motor: fastlåst motor, eller defekt styreenhet til motor

SSD

Kretskort/PCB: elektronikkfeil, kortsluttede deler, korrupt firmware

Felles (HDD/SSD)

Formatert disk

Utilsiktet sletting (eventuelt som følge av virusangrep)

NAS og Raid

Nas – eller såkalte Nettverksdisker – finnes i mange utgaver. Noen med en enkel harddisk, andre med to eller flere harddisker oppsatt i Raid (redundante disker). Foruten problemer som nevnt over, så kan disse også være sårbare mht. oppsettet som styrer lagringsenhetene. Dersom oppsett «faller ut», så kan dette medføre at data blir utilgjengelig.

Ved Raid kan dette være særlig utfordrende, da data her ofte lagres spredt over flere disker. Fragmenter av filer kan dermed være lokalisert både «her og der», og kan først reddes etter at Raid-oppsettet er rekonstruert. Slikt oppsett kan i mange tilfeller være ukjent for brukerne, men kan rekonstrueres under riktige forutsetninger.

Flash

Flashminne har noen av de samme egenskapene som SSD (og vis-a-versa), men ofte betydelig dårligere kvalitet. Det er ikke uvanlig at ukjente produsenter kjøper opp partier med rimelig (les: 2.sortering) minnechip, som de produserer rimelige USB-sticks av. Slike minnepenner får gjerne kontrollerfeil etter en tids bruk, og gjenkjennes dermed ikke av pc. Data kan likevel fremdeles ligge lagret på selve minnechip’en, og med riktig verktøy kan det utføres datagjenoppretting.

SD-kort, Micro SD, og CF/Compact Flash kort

Minnekort til kamera og telefoner (eksempel SD-kort, Micro SD, og CF/Compact Flash kort) kan også overraske uheldige eiere. Ettersom fysisk størrelse blir mindre og mindre (eksempel SD -> Micro SD) samtidig som kapasiteten dobles. Dette medfører mindre feilmargin, og større fare for feil. I motsetning til mange USB-sticks, så er SD- og MicroSD kort såkalte Monolith-kort hvor datacellene og kontrolleren ligger integrert i selve kortet – og ikke som separat minnechip. Ved feil på kontroller eller filsystem vil kortet dermed ikke kunne gjenkjennes av pc (eller kamera/mobil) – og data må leses ut «bakveien» og deretter rekonstrueres ved hjelp av spesialutstyr. Dette kan være svært tidkrevende, spesielt i tilfeller med ukjente «no-name» kort som opererer med ukjent oppsett. Men, «umulige» saker har vært løst tidligere – så det er verdt forsøket.

Finnes det programvare som kan redde mine data?

Ja og nei. Det finnes programvare på markedet som kan gjenopprette slettede filer, slik programvare koster alt fra 0,- og oppover. Du bør likevel være oppmerksom på at slik programvare varierer i kvalitet, og vil kunne gjøre ødeleggelsene større ved feil bruk, eller i tilfeller ved fysiske feil på lagringsmediet. Vær også oppmerksom på at disse programmene ofte foretar såkalt «raw recovery» hvor resultatet kan bli at man gjenoppretter flere versjoner av samme fil, hvorpå alle filer havner i en stor «haug» – uten tidligere filstruktur eller korrekte filnavn og annen metadata. Sorteringsjobben i etterkant av en slik gjenoppretting kan bli svært tidkrevende. Dessuten kan det legges til at mange gratisprogram for data recovery kun viser hvilke filer som kan gjenopprettes på slik måte, eller i beste fall tilbyr gjenoppretting av et begrenset antall filer – og at du må betale fullversjon for selve gjenopprettingen – som da fremdeles ofte gjøres som beskrevet ovenfor.

Ved gjenoppretting av data hos RecoverIT vil du i de fleste tilfeller oppnå komplett filstruktur, filnavn og all tilhørende metadata.

Metadata= data om data. Eksempel: dato opprettet, dato endret, dokumenteier, lokasjonsdata (gps-koordinater), kilde, detaljer om fotoapparat (modell, oppløsning, blender, iso mm)

Spørsmål og Svar

Noe du lurer på når det gjelder å redde data fra harddisk eller minnekort? Her finner du svar på noe av det…