Datagjenoppretting / Data Recovery – Vi redder dine data!

RecoverIT er et selskap som spesialiserer seg på datagjenoppretting og data recovery, fra harddisker og minnekort. Dette gjelder både ved logiske feil som formatering, korrupt filsystem, samt ved fysiske skader *) eller andre defekter på lagringsmediet. Utstyrt med noe av det siste og mest avanserte utstyret for moderne datagjenoppretting (Data Recovery), kan vi være behjelpelige med å gjenopprette data fra de fleste vanlige lagringsenheter. Dette inkluderer også datagjenoppretting fra et utvalg mobiltelefoner, samt de fleste andre enheter med Flash lagring som kamera, spillkonsoll, smart-tv, bilkamera, droner og mye mer.

Vi tilbyr gratis analyse for å se om det er mulig å redde dine data. Kontakt oss her for mer informasjon!

*) Fra Januar -22 inngår vi samarbeid med ibas®| Ontrack for oppdrag som innebærer fysisk feil på harddisker (HDD)

Dødt minnekort eller USB minnepenn? Ingen problem.

Vi benytter svært avansert, topp moderne verktøy til analyse, reparasjon, rekonstruksjon og gjenoppretting av data. For fysiske reparasjoner som krever det, har vi ISO Class 5 laminærkabinett (clean room). Dette sikrer 100% støvfritt arbeidsområde ved denne slags reparasjoner.

Akkurat nå tilbyr vi gratis diagnostisering med fast pris på oppdrag basert på hva som må gjøres.

Hva om data ikke kan reddes?

Selv om vi i de fleste tilfeller kan redde data, så møter vi i enkelte tilfeller på spesielt krevende tilfeller når det gjelder datagjenoppretting. Heldigvis har vi via vår samarbeidspartner ACE Laboratory, tilgang til noen av verdens fremste ingeniører innen fagfeltet Data Recovery. Kompetansen til disse brukes for å bistå oss rundt de mest komplekse oppgaver. Vårt mål er at du som kunde skal bli 100% fornøyd, og vi strekker oss langt i tids- og ressursbruk før vi eventuelt må gi opp.

Selv om Data Recovery kan oppfattes som magi, så er det likevel noen tilfeller der det ikke er mulig å foreta datagjenoppretting. Ved alvorlig fysisk skade på harddiskplater eller totalt overskrevne dataområder kan det – enten du vil eller ikke – i praksis være umulig å redde data. Derfor er det gledelig for oss å fortelle deg at med mindre annet er avtalt, koster det deg ingenting om vi ikke klarer å redde dine data!

Under følger eksempler på type lagringsmedier, og de vanligste type feil:

Harddisk

Her skiller vi grovt sett mellom tradisjonelle harddisker (Hard Disk Drive / HDD) og nyere SSD disker (Solid State Drive).

Hard Disk Drive har roterende plater og lesehoder – og er dermed i større grad utsatt for mekaniske feil enn SSD. Men SSD disker har sine utfordringer når det kommer til elektronikk og innebygget programvare (firmware) – og kan dermed gi andre feil en HDD. Begge typer er selvsagt like lette å slette data fra når uhellet er ute.

HDD

Lesehoder: defekte lesehoder, fastlåst hode, feil på oppheng eller forsterker

Kretskort/PCB: elektronikkfeil, kortsluttede deler

Motor: fastlåst motor, eller defekt styreenhet til motor

SSD

Kretskort/PCB: elektronikkfeil, kortsluttede deler, korrupt firmware

Felles (HDD/SSD)

Formatert disk

Utilsiktet sletting (eventuelt som følge av virusangrep)

NAS og Raid

Nas – eller såkalte Nettverksdisker – finnes i mange utgaver. Noen med en enkel harddisk, andre med to eller flere harddisker oppsatt i Raid (redundante disker). Foruten problemer som nevnt over, så kan disse også være sårbare mht. oppsettet som styrer lagringsenhetene. Dersom oppsett «faller ut», så kan dette medføre at data blir utilgjengelig.

Ved Raid kan dette være særlig utfordrende, da data her ofte lagres spredt over flere disker. Fragmenter av filer kan dermed være lokalisert både «her og der», og kan først reddes etter at Raid-oppsettet er rekonstruert. Slikt oppsett kan i mange tilfeller være ukjent for brukerne, men kan rekonstrueres under riktige forutsetninger.

Flash

Flashminne har noen av de samme egenskapene som SSD (og vis-a-versa), men ofte betydelig dårligere kvalitet. Det er ikke uvanlig at ukjente produsenter kjøper opp partier med rimelig (les: 2.sortering) minnechip, som de produserer rimelige USB-sticks av. Slike minnepenner får gjerne kontrollerfeil etter en tids bruk, og gjenkjennes dermed ikke av pc. Data kan likevel fremdeles ligge lagret på selve minnechip’en, og med riktig verktøy kan det utføres datagjenoppretting.

SD-kort, Micro SD, og CF/Compact Flash kort

Minnekort til kamera og telefoner (eksempel SD-kort, Micro SD, og CF/Compact Flash kort) kan også overraske uheldige eiere. Ettersom fysisk størrelse blir mindre og mindre (eksempel SD -> Micro SD) samtidig som kapasiteten dobles. Dette medfører mindre feilmargin, og større fare for feil. I motsetning til mange USB-sticks, så er SD- og MicroSD kort såkalte Monolith-kort hvor datacellene og kontrolleren ligger integrert i selve kortet – og ikke som separat minnechip. Ved feil på kontroller eller filsystem vil kortet dermed ikke kunne gjenkjennes av pc (eller kamera/mobil) – og data må leses ut «bakveien» og deretter rekonstrueres ved hjelp av spesialutstyr. Dette kan være svært tidkrevende, spesielt i tilfeller med ukjente «no-name» kort som opererer med ukjent oppsett. Men, «umulige» saker har vært løst tidligere – så det er verdt forsøket.

Finnes det programvare som kan redde mine data?

Ja og nei. Det finnes programvare på markedet som kan gjenopprette slettede filer, slik programvare koster alt fra 0,- og oppover. Du bør likevel være oppmerksom på at slik programvare varierer i kvalitet, og vil kunne gjøre ødeleggelsene større ved feil bruk, eller i tilfeller ved fysiske feil på lagringsmediet. Vær også oppmerksom på at disse programmene ofte foretar såkalt «raw recovery» hvor resultatet kan bli at man gjenoppretter flere versjoner av samme fil, hvorpå alle filer havner i en stor «haug» – uten tidligere filstruktur eller korrekte filnavn og annen metadata. Sorteringsjobben i etterkant av en slik gjenoppretting kan bli svært tidkrevende. Dessuten kan det legges til at mange gratisprogram for data recovery kun viser hvilke filer som kan gjenopprettes på slik måte, eller i beste fall tilbyr gjenoppretting av et begrenset antall filer – og at du må betale fullversjon for selve gjenopprettingen – som da fremdeles ofte gjøres som beskrevet ovenfor.

Ved gjenoppretting av data hos RecoverIT vil du i de fleste tilfeller oppnå komplett filstruktur, filnavn og all tilhørende metadata.

Metadata= data om data. Eksempel: dato opprettet, dato endret, dokumenteier, lokasjonsdata (gps-koordinater), kilde, detaljer om fotoapparat (modell, oppløsning, blender, iso mm)

Digital Etterforskning

Med kompetanse innen Digital Etterforskning (Digital Forensics) tilbyr RecoverIT å være en støttespiller og ressurs for private eller SMB bedrifter som har behov for hjelp i slike saker; for eksempel ved mistanke om utro tjenere, industrispionasje, private datainnbrudd etc. Vi tilbyr av praktiske årsaker ikke «full pakke», men kan gi gode råd og veiledning i en innledende fase – avhengig av sakens natur.

IT Sikkerhet

IT Sikkerhet er mye mer en god brannmur og et antivirusprogram. Malware, Ransomware, ”løsepengevirus”, Hacking, Social Engineering, Risikovurdering, Sikker sletting av data og bevisstgjøring rundt IT Sikkerhet blant ansatte er noen få stikkord.

  • Man leser regelmessig i nyhetene om bedrifter som utsettes for digitale sikkerhetsutfordringer som i beste fall gir et dårlig omdømme – og i verste fall kan bety kroken på døren.
  • Man kan selvsagt kjøpe seg en økonomisk forsikring som kan være til hjelp når skaden først har skjedd, men er det ikke bedre å unngå at skaden i det hele tatt skjer?
  • Vi vet mye om hva som kan gå galt, og kan bistå dere i å forhindre mye av dette.

Sammen med bedriften ser vi på hvilke utfordringer og trusler som er mest aktuelle. En trusselvurdering kan utarbeides som grunnlag for videre arbeid. Tiltak som bedriften må jobbe med utarbeides; noen selvstendig – andre i samarbeid med oss eller andre samarbeidspartnere (eksempel leverandører).

Videre kan vi tilby skreddersydd opplæring av ansatte – inklusive ledelsen, basert på de trusler og farer som er mest relevant for dere. Bevisstgjøring er et nøkkelord her; at ansatte blir bevisst på hvilke trusler som kan være aktuelle – og hvordan avdekke de.

Hvorfor velge RecoverIT?

Et av våre fremste mål er at alle våre kunder skal bli 100% fornøyd med tjenestene vi leverer. Ved å velge RecoverIT kan du være sikker på at vi strekker oss så langt som mulig for å løse ditt behov. Enten du trenger hjelp til datagjenoppretting eller til kurs og opplæring i egen bedrift, så vil du merke at vi kartlegger ditt behov og løser oppdraget på best mulig måte for deg – og ikke på enklest mulig måte for oss.

Lokal aktør:

Om du er i Bergen er du velkommen innom kontoret vårt på Midtun. Her kan vi diskutere dine behov og finne løsninger. Om ønskelig kan vi også avlegge deg eller din bedrift et besøk, eller komme hjem til deg for å hente defekt pc/lagringsmedie om dette er nødvendig.

Sentral aktør:

Om du holder til i andre deler av landet, så er vi ikke lengre unna enn en telefonsamtale eller epost. Trenger du å redde data fra en harddisk eller annen lagringsenhet, så kan denne sendes til oss. Du vil oppleve den samme gode servicen, uansett hvor i landet du hører hjemme.

Konkurransedyktige priser:

Som kunde hos oss vil du oppleve at Data Recovery ikke nødvendigvis er så dyrt som mange vil ha det til. Tatt i betraktning hvor mye tid som kan gå med på en jobb med datagjenoppretting, så er noen tusenlapper faktisk ikke så ille. I mange tilfeller vil du oppleve at en tur til tannlegen eller bilverkstedet koster langt mer enn å redde sine dyrebare filer.

Gratis analyse:

Gratis analyse er en selvfølge hos oss. Her kartlegger vi hva som er feil, antatt mulighet for data recovery samt sannsynlighet for suksess. Du står da fritt til å velge om du ønsker jobben gjort til avtalt pris, eller om du heller vil stå over. Vi spanderer til og med returfrakt dersom du skulle takke nei. Vi håper selvsagt på å få deg som kunde, men det skal ikke koste deg noe dersom du takker nei.

No cure, no pay!

Harddiskkrasj? Slettet feile filer? Formatert feil partisjon? Ødelagt minnepennen?
Slå av og kontakt oss for datagjenoppretting og Data Recovery. Vær forsiktig med å forsøke «det meste» for å gjenopprette dataene selv, da feilgrep kan gjøre videre gjenoppretting vanskeligere/umulig.

Spørsmål og Svar

Noe du lurer på når det gjelder å redde data fra harddisk eller minnekort? Her finner du svar på noe av det…