DE Viewer er et lite program fra vår samarbeidspartner ACE laboratory som benyttes for å markere av filer som ønskes gjenopprettet. Dette gjøres i tilfeller hvor vi klarer å gjenskape tidligere filstruktur på ditt lagringsmedie. Vi genererer da  en rapportfil som viser hvilke kataloger og filer som kan reddes. Du kan deretter gå igjennom filstruktur, og velge hvilke filer du ønsker reddet.

Hvorfor ikke bare gjenopprette alt?

Det kan være flere grunner til at man ikke bør gjenopprette alle data fra harddisken. En defekt harddisk kan inneholde flere terabyte med data, men kanskje bare noen hundre gigabyte med data som du egentlig trenger. En defekt harddisk kan bli «stresset» av massiv kopiering og dø halvveis i prosessen. I slike tilfeller er det en fordel at det er de viktige dataene som reddes – i hvert fall først. Om nødvendig kan man heller redde resten av dataene etter at det viktigste er sikret.

En skadet harddisk kan dessuten også fungere svært langsomt, og det kan dermed være svært tidsbesparende å kun redde nødvendige data. I enkelte tilfeller kan det ta dager – og til og med uker – å få kopiert ut data fra en «slow responding» harddisk. Så hvorfor vente på data man kanskje ikke behøver?

Under analyseringen kan vi derfor i mange tilfeller generere en rapport over filstruktur. Denne rapporten kan du åpne i DE Viewer [ekstern lenke] for deretter å markere av hvilke kataloger/filer du ønsker gjenopprettet. DE Viewer ser nesten ut som Windows Explorer og gir deg mulighet til å navigere i filstrukturen slik den eksisterte på din harddisk før feil intraff.

Rapporten lagres deretter og returneres til oss, hvorpå vi kan redde filene du ønsker basert på dine valg.

DE Viewer lastes ned fra denne siden, og kan kjøres på en Windows-pc uten ytterligere installasjon.

 

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan DE Viewer fungerer:

 

Dra rapportfilen over i DE Viewer
Dra rapportfilen over i DE Viewer

 

Marker kataloger og filer du ønsker gjenopprettet
Marker kataloger og filer du ønsker gjenopprettet

 

Du kan lagre underveis dersom arbeidet er tidkrevende
Du kan lagre underveis dersom arbeidet er tidkrevende

 

Resultatet eksporteres til fil, og sendes til RecoverIT
Resultatet eksporteres til fil, og sendes til RecoverIT

 

Om du får problemer underveis eller har spørsmål, ta kontakt.