IT Sikkerhet er mye mer enn en god brannmur og et antivirusprogram

Malware, Ransomware, ”løsepengevirus”, Hacking, Social Engineering, Risikovurdering, Sikker sletting av data og bevisstgjøring rundt IT Sikkerhet blant ansatte er noen få stikkord. Man leser regelmessig i nyhetene om bedrifter som utsettes for digitale sikkerhetsutfordringer som i beste fall gir et dårlig omdømme – og i verste fall kan bety kroken på døren. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet omtaler dette som Cybersårbarhet, en sårbarhet som stadig større grad gir økt risiko for bedriften.

Man kan selvsagt kjøpe seg en økonomisk forsikring som kan være til hjelp når skaden først har skjedd, men er det ikke bedre å unngå at skaden i det hele tatt skjer? Gode løsninger som Panda Adaptive Defence 360 og NordVPN kan i stor grad hjelpe å sikre mange av enhetene, men til syvende og sist er de svakeste ledd som må kureres. En ikke ukjent risikofaktor her er menneskene.

 

Vi vet mye om hva som kan gå galt, og kan bistå dere i å forhindre mye av dette

Sammen med bedriften ser vi på hvilke utfordringer og trusler som er mest aktuelle. En trusselvurdering kan utarbeides som grunnlag for videre arbeid. Tiltak som bedriften må jobbe med kartlegges; noen selvstendig – andre i samarbeid med oss eller andre samarbeidspartnere (eksempel leverandører).

Videre kan vi tilby skreddersydd opplæring av ansatte – inklusive ledelsen, basert på de trusler og farer som er mest relevant for dere. Bevisstgjøring er et nøkkelord her; at ansatte blir bevisst på hvilke trusler som kan være aktuelle – og hvordan avdekke de.

 

Ta kontakt for informasjon, all informasjon vil selvsagt bli behandlet 100% konfidensielt.

 

Spør deg selv: «Hvilke åpenbare trusler og farer står selskapet overfor? Vet vi hvordan vi best kan sikre bedriftens verdier? Vet vi egentlig hva bedriftens verdier er?»
Business Security Awarenes handler om kunnskap og holdning til å beskytte bedriftens materielle og immaterielle verdier.