Datagjenoppretting kan være alt fra enkelt til umulig, eller noe der imellom. I de aller fleste tilfeller vil det være mulig å gjenopprette deler eller alt av data du trenger å gå gjenopprettet, men dessverre er det ikke slik alltid. Noen feil kan medføre at det ikke er mulig å gjenopprette data. Eksempler på dette kan være dersom platene på harddisken er helt ødelagte; enten hele eller de deler som inneholder harddiskens egen kontrollprogramvare (servodata).

Vi vil selvsagt gjøre vårt ytterste for å redde dine data, enten du holder til i Bergen eller andre deler av landet. Prøv oss: vi har tilgang til det mest avanserte utstyret begegnet for datagjenoppretting – og kan trolig redde dine data fra defekte harddisker, ssd-disker, flash usb-memorysticks eller minnekort til kamera og mobiltelefon.

Dersom dette viser seg å ikke være mulig å redde dine data (med dagens teknologi) – så skal du selvsagt ikke behøve å betale noe for arbeidet. Vi ønsker likevel ikke å gi opp, og kan i så fall opprettholde din sak inntil den blir mulig å løse (uten ekstra kostnad).

NB: I noen tilfeller må det benyttes reservedeler (eksempel fra donor-disker) for å se om det er mulig å reparere harddisken tilstrekkelig til å hente ut data. Kostnaden på slike deler varierer ut fra hva hvilken del som trengs, og tilgjengelighet. Slike deler vil du kunne bli belastet helt- eller delvis for selv om resultatet ikke skulle bli som forventet – dette fordi delene er nødvendig for å få klarhet i om gjenoppretting er mulig eller ikke. I slike tilfeller vil du på forhånd bli informert om kostnad på deler, og kan ta stilling til om du ønsker å gå videre eller ikke basert på hvor stor muligheten for suksess er.