RecoverIT har som visjon å bli en godt synlig aktør i Norge innen tjenestene vi tilbyr.

Vi har som mål å være en profesjonell aktør innen feltene Datagjenoppretting, Dataetterforskning og IT Sikkerhet.

Innen data gjenoppretting har vi som mål å kunne håndtere de fleste saker som oppstår på de mest vanlige digitale lagringsmediene som finnes – og gjenopprette nødvendig data ved logiske og fysiske feil på disse så langt dette er teoretisk mulig.

Innen Dataetterforskning (Forensics) ønsker vi å være en støttespiller og ressurs for private eller SMB bedrifter som har behov for hjelp. Siden Dataetterforskning kan være svært kompleks i mange tilfeller vil vi i denne omgang ikke tilby komplette tjenester innen fagfeltet, men avhengig av behov så skal vi i de fleste tilfeller kunne bistå i tilstrekkelig grad.

Innen IT Sikkerhet har vi som mål å kunne bidra på et mer strategisk plan fremfor det rent tekniske. Nye trusler dukker stadig opp, og bevisstgjøring er et sentralt nøkkelord for å være trygg. Vi ønsker å være en ressurs for private og SMB bedrifter som er usikre på egen sårbarhet – og bistå disse i å skape en tryggere IT hverdag. Enten i form av veiledning til bedriftsledelse og IT-personell, eller via skreddersydde kurs rettet mot bedriften og dens medarbeidere.

 

Datagjenoppretting

Utstyrt med noe av det siste og mest avanserte utstyret for moderne datagjenoppretting,
kan vi være behjelpelig med å gjenopprette data fra de fleste vanlige lagringsenheter.

 

Digital Etterforskning

Med oppdatert kunnskap innen Digital Etterforskning (Forensics),
kan vi bistå som støttespiller for private og bedrifter.

 

IT Sikkerhet

I en IT-hverdag preget av stadig flere og mer gjennomtenkte angrep,
gjelder det å være forberedt for å unngå å bli det neste offeret.
Vi kan bistå i å sikre deg, bedriften og ansatte mot slike hendelser

 

Spørsmål

Usikker på om vi kan hjelpe deg?
Ta kontakt for en uforpliktende prat,
vi behandler alle våre kunder 100% konfidensielt.