Alt håp ute, eller finnes det en løsning?

last-harddiskTenk deg følgende scenario; en gammel harddisk med mange familiebilder børstes støv av, men «noen» har passordbeskyttet harddisken og ingen husker passordet.

Ingen panikk; RecoverIT kan hjelpe deg å fjerne passord slik at du igjen får tilgang til harddisken og innholdet.

 

 

 

Utfordringen

Det finnes flere måter å beskytte pc’en og dens innhold på, og vi snakker her om passord som er satt på selve harddisken (lagret i harddiskens Firmware) – og ikke om maskinens BIOS passord, Kryptering, Window-passord eller annet.

Mange ville nok gjort et og annet Google-søk for å finne løsning her, men i dette tilfellet resulterer dette i en del ukvalifiserte tips og råd som i verste fall medfører tapte data (ja, vi gjorde noen Google-søk og ble forskrekket over en del av svarene):

 

 • «Koble harddisken til en annen maskin»

  Nei, det vil ikke hjelpe. Passordet ligger nemlig lagret på selve Harddisken.

 • «Fjerne passordet via maskinens BIOS»

  Vel, om du husker passordet så er det den vanlige måten. Men i tilfelle ikke, så er dette nyttesløst.

 • «Fjerne batteri fra hovedkort slik at passord fra BIOS fjernes»

  Nei, ikke det heller. BIOS-passord er noe annet.

 • «Lavformatere harddisken»

  Nei for all del… Da sletter du dataene dine, dessuten vil det ikke fjerne passord fra harddiskens Firmware.

Løsningen

For å fjerne slike passord trenger man programvare som kan manipulere harddiskens Firmware, samt kunnskap om hvordan disse brukes. Det finnes riktignok gratis programvare av ymse slag som kan manipulere harddisken på lavnivå; men foruten de praktiske utfordringene rundt oppsett og bruk av disse så finnes det også et risikomoment som i verste fall kan medføre at dataene blir utilgjengelige – uten mulighet for gjenoppretting – ved feil bruk at disse verktøyene.

Hos RecoverIT benytter vi profesjonelt kommersielt verktøy for å manipulere Firmware, og på denne måten kan vi fjerne slike passord for deg.

Nedenfor ser du eksempel på Firmware data hvor passord fremkommer (i klartekst):

…samt tilsvarende område fra Firmware etter at passordet er nullet ut:

Resultatet

Med riktig verktøy kan passord altså fjernes på en trygg måte, slik at du igjen kan få tilgang til bilder og dokumenter som du kanskje trodde var mistet bak et glemt passord.