Man kan dessverre ikke få fortalt mange nok ganger at gode backuprutiner er den beste medisin mot tapte data. Likevel skjer det så ofte at data blir tapt, ofte «like før» man hadde tenkt å ta neste backup. Det er dessverre lett for; mobiltelefoner brukes eksempelvis til å ta bilder med hele tiden – og i en hektisk hverdag finner man ikke alltid tid til å sette seg ned å ta backup. Og på det verst tenkelige tidspunkt skjer katastrofen; dataene blir utilgjengelige på grunn av utilsiktet formatering eller feil på minnekort eller harddisk. Eller at laptop’en med viktige filer (inklusiv backup fra mobiltelefonen) går i bakken, og harddisken går i stykker.

Heldigvis er det ofte mulig å redde data fra ødelagt minnekort eller harddisk, men for at det skal være mulig er det viktig at grunnlaget for å redde de ikke ødelegges.

Dersom uhellet først er ute, hold hodet kaldt… Unngå å gjøre all slags forsøk på å gjenopprette data uten å vite hva du gjør. Et fysisk skadet lagringsmedium kan fort havarere helt dersom det fortsatt brukes. Unngå å kjøre Checkdisk eller tilsvarende verktøy, da slike kan fort kan gjøre gjenoppretting av data vanskeligere – eller i verste fall umulig. Ta heller kontakt oss for gratis analyse og prisoverslag. I mange tilfeller kan data reddes til langt lavere pris enn du kanskje hadde fryktet.

PS: Dersom du trenger hjelp til datagjenoppretting, tenk igjennom HVA som er viktig for deg å få reddet. Noter deg hvilke type filer (bilder, dokumenter, programdata, epost-arkiv, etc) som er viktig, og eventuelt hvor disse er lagret på mediet. Tenk også igjennom om noen av disse filene kan befinne seg på tidligere backuper, i skylagring (eks. Dropbox, Google Drive) eller som vedlegg i epost du har sendt. Om du er usikker, så kan vi være behjelpelig med en «brainstorming» for å kartlegge dette for deg.