Mobiltelefonen har blitt et uunnværlig hjelpemiddel. Den benyttes privat og i jobb, for viktige samtaler, datatrafikk, og for lagring av informasjon. Men har du et bevisst forhold til at den også kan avlyttes?

Mobilbruk kan overhøres og mobiltelefoner kan spores, avleses eller avlyttes. Derfor har NSM utviklet en brosjyre for å bevisstgjøre om hvordan den bør brukes på sikrest mulig måte.

Brosjyren kan lastes ned fra NSM sine hjemmesider