Kan filene reddes?

Hvem har ikke opplevd å gi minnepennen et utilsiktet dytt mens den står i pc’en.

Det går heldigvis ofte bra, men i dette tilfellet var hele kontakten knekket tvers av.

 

 

 

Foruten knekket kontakt vet vi også at minnepennen inneholder rundt 50 slettede bilder (i tillegg til bildene som allerede ligger på minnepennen) som ønskes gjenopprettet. Her snakker vi altså om både fysisk og logisk rekonstruksjon, så la oss sette i gang.

 

Utfordringen

I en del tilfeller med knekte USB minnepenner, så kan kontakten loddes direkte på igjen – for eksempel dersom kontakten kun er delvis knekket men fremdeles henger på. I dette tilfelle viste dette seg å ikke være så lett pga dårlig tilgjengelighet samt ødelagte fester/pinner på selve pluggen. Løsningen ble derfor å skjøte på kontakten ved hjelp av noen små mellomliggende ledninger slik at vi fikk kontakt med minnepennen, og deretter kunne påbegynne den logiske gjenopprettingen.

 

Løsningen

For å se  hva som  har skjedd (utover det rent opplagte), så starter vi med å demontere minnepennen. Vi får da avdekket om skaden har begrenset seg til selve pluggen, eller om kretskortet også er skadet.

Etter nærmere inspeksjon under mikroskop konkluderer vi med at minnepennen ikke har skader utover kontakten, noe vi da kan løse med å lodde på kontakten igjen.

Passe korte ledninger klargjøres, og loddes på.

Deretter kobles minnepennen til arbeidsstasjonen (her via en adapter for å kunne kontrollere power)

…og vha PC-3000 får vi konstatert at vi får kontakt med innholdet.

Foreløpig ser vi kun filene som ikke er slettet, så vha PC-3000 kjører vi Raw Recovery for å se om vi kan finne filene som var slettet.

Nå får vi også opp et stort antall slettede filer:

Herfra kunne vi nå kopiere ut innholdet, og lagre på et annet medie.

Happy ending!

 

Resultatet

Resultatet i dette tilfellet var bra. En av årsakene var at minnepennen i dette tilfellet ikke var mer skadet enn at kontakten kunne loddes på igjen (alternativet hadde vært chip-off som vi vil ta for oss i en annen case).

Dessuten – og kanskje viktigere – så hadde minnepennen ikke vært i bruk etter at filene ble slettet. Dermed var innholdet ikke overskrevet og derfor mulig å gjenopprette.

 

Husk: Dersom uhellet først er ute, så unngå å bruke lagringsmediet. En slettet fil kan som regel gjenopprettes, men en slettet overskrevet fil er som regel borte for alltid.