Alle ønsker vi å stole på våre ansatte, kollegaer og sjefer.

Likevel er trusselen fra innsiden den vanligste og mest alvorlige norske virksomheter står overfor.

Det finnes to typer virksomheter i Norge i dag; de som har erfart IT-tyveri og spionasje, og de som ikke har det. Virksomheter investerer millioner av kroner i adgangssystemer og sikringstiltak for å beskytte virksomheter mot trusler som kommer utenfra. Men hva gjøres for å forhindre trusler som kommer innenfra?

Innsidere – eller såkalte «utro tjenere», kan være nåværende eller tidligere ansatte, studenter i praksis, entreprenører, midlertidig ansatte eller tredjeparts virksomhet som har tilgang til interne ressurser og informasjon. De kan være av begge kjønn, ha ulikt utdanningsnivå og aldersspennet varierer fra ung til gammel. Innsidere går på kompromiss med sikkerheten eller lekker sensitiv informasjon ved å misbruke sin stilling og tilganger i virksomheten.

Les hele artikkelen på bt.no