Har du mange gamle harddisker liggende? I så fall kan vi være interessert i å kjøpe disse, da disse kan benyttes som reservedeler ved reparasjon/gjenoppretting.

Alder og størrelse spiller liten rolle, heller ikke hvorvidt de er feilfri eller ikke. Vi er i første rekke interessert i SATA og SSD disker, samt en del typer USB minnepenner.

Av praktiske årsaker kjøper fortrinnsvis litt større antall om ganger – så om du har en stabel liggende, ta gjerne kontakt. Send oss en melding med en noenlunde oversikt (antall/type) så gir vi deg et tilbud.

Dersom du driver kommersiell virksomhet hvor du naturlig ender opp med et overskudd harddisker – for eksempel innen IT-service/-support/-reparasjon eller drift, så kan vi gjerne se på muligheten for et fast opplegg. I en slik avtale kan du selv velge om du eller vi skal stå for sikker sletting av data.

Ta kontakt for mer info…

Å lage gull av gråstein er et kjent begrep. Om ikke gull, så kan du i hvert fall få litt igjen for dine gamle harddisker. Og samtidig bidra til at noen uheldige sjeler får reddet sine data fordi nettopp din harddisk kunne brukes som donor.